Rehabilitering og tilbygg – Pastabakeriet

Trodahl arkitekter