Tilbygg enebolig

Renovasjon av fasade og tilbygg i Holbergsgate